Begraven in een algemeen of particulier graf

Algemeen graf

Algemene graven worden soms ook wel huurgraven genoemd. Hierop mag geen grafsteen geplaatst worden. De grafrechten gelden meestal voor 10 of 20 jaar en kunnen niet worden verlengd.

Particulier graf

De term particulier graf is pas in 2010 wettelijk ingevoerd. Veel begraafplaatsen hanteren nog de oude namen als eigen graven, familiegraven of koopgraven. Van een graf ‘kopen’ is echter geen sprake. U huurt (pacht) zo’n particulier graf. In dit graf worden 2 of 3 overleden begraven die een (familie)relatie met elkaar hadden. Het particuliere graf staat op naam van een persoon en diegene bepaalt wie er in dit graf begraven mag worden.

De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf uit voor 20 of 30 jaar. Deze termijn kan desgewenst weer worden verlengd. Op sommige begraafplaatsen kunt u zelf de plaats van het graf uitzoeken. Voor het onderhoud van het graf betaalt u een vastgesteld bedrag. Dit bedrag moet wel in één keer worden voldaan.

Tevens moet u zich realiseren dat de kosten voor een particulier graf aanmerkelijk hoger zijn dan de kosten voor een algemeen graf.

Begraven

Begraven kan in een algemeen graf of in een particulier graf. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden bij u zijn.

Meer over begraven

Begeleiden

Het is een moeilijk moment wanneer een dierbaar persoon is overleden. Begrafenisonderneming Hakkert staat voor een goede begeleiding tijdens en na deze periode.

Meer over begeleiden

Persoonlijk contact

Een begrafenis moet recht doen aan de overledene en aan uw emoties. Er komt daarom veel op u af. Ik sta u daarin bij.

Over Gerrit Hakkert

Meer informatie aanvragen